Tjenester

Atløy båt og Marina AS har lang og god erfaring på vinterlagring av lystbåtar. Vi har egen serviceverkstad som tek seg av arbeid med alt frå polering, til service på motor, kalesje og interiør.

Atløy båt og Marina AS har eigen servicebåt og kan ta på seg oppdrag andre stadar.

Vi tek også på oss andre arbeidsoppgåver innan handtering og transport av varer, lagring av varer og nye prosjekt som fenger oss og kan skape nye arbeidsplassar.

Kontakt oss

Ring oss i dag for en båtprat!
57 83 07 60

Eller send e-post
rune@articgroup.no